• 1. Taller 1
  • 2. Taller 2
  • 3. Taller 3

Contenido del Taller Qué Son Las Flores de Bach
  • 2:25 --> Edward Bach
  • 9:20 --> En qué me fijo para saber qué flor tomar
  • 10:35 --> Para qué se ocupan las Flores de Bach
  • 11:30 --> Cómo se toman
  • 15:15 --> Preguntas